Mikä on budjetti?

Henkilökohtaisen, tai oman talouden sisältävän, budjetin tekeminen on yhteenveto talouden tuloista ja menoista, tietyltä ajalta. Useimmiten tämä tehdään yhdelle kuukaudelle. Budjetti voi sanana aiheuttaa heti tiettyä negatiivista oloa, vähän samalla tavalla kuin laihduttaminen, tai terveellinen ruokavalio. Se mielletään tapana rajoittaa tuhlaamista ja automaattisesti myös merkitsee mukavista asioista luopumista. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, sillä budjetti voi olla myös tapa tuhlata tehokkaammalla ja säästävämmällä tavalla. Se näyttää myös kuinka paljon rahaa saadaan ja kuinka paljon sitä kuluu, jotta talouden tärkeät laskut ja maksut voidaan hoitaa kunnialla. Sen sijaan että asiaa katsottaisiin negatiivisella tavalla, on hyvä hyödyntää se työvälineenä, jolla saadaan omat taloudelliset tavoitteet toteutettua.

Miten budjetti toimii?
Budjetti on oma henkilökohtainen työkalu, jolla talouden hallitseminen on helpompaa. Kirjoitettu kuukausittainen budjetti auttaa suunnittelemaan kuluja ja menoja, jotta rahaa jää riittävästi sekä elämiseen, että säästämiseen. Se on myös hyvä tapa kirjata ylös niitä asioita, joihin joka kuukausi tuhlataan rahaa. Budjetin tekeminen ei ehkä ole kovin jännittävää, vaan se voi olla jopa pelottavaa, mutta jos talous halutaan pitää tasapainossa, pitää tästä pitää kiinni. Mikäli yhdellä osa-alueella tuhlataan vähemmän, voidaan rahaa käyttää muuhun asiaan enemmän, mikä lopulta tuo enemmän iloa. Budjetin onkin tarkoitus olla itselle sopiva, eikä sen tarvitse seurata tiettyä kaavaa.

feather-magazine