Pienellä vaivalla oma talous pysyy kasassa

Säästeliäästi eläminen tarkoittaa sitä, että oma talous on hallussa. Oman talouden seuraaminen voi tuntua joskus kokopäivä työltä, varsinkin kun arki on hyvin kiireistä. Rahan säästäminen kaupassa käyntien ja laskujen maksaminen välissä voi tuntua lähes mahdottomalta. Näiden vinkkien avulla voidaan järjestellä oma talous ja menot niin, että ei eletä yli omien varojen.

Aseta selvät tavoitteet
Jotta talous pysyy kasassa, on tiedettävä mihin siinä tähdätään. Rahaa voidaan säästää esimerkiksi eläkettä, lomaa, koulua, autoa tai taloa varten. Päämäärä voi olla myös velkojen maksaminen tai hätävaran omaaminen. Ensin on tärkeää päättää mitkä ovat tavoitteet, sekä pienet, että suuret, ja kirjata nämä ylös. Taloussuunnitelma voi auttaa valmistautumaan eläkettä, talon ostamista tai perheen aloittamista varten. Kannattaakin käyttää aikaa siihen, että voidaan lähteä rakentamaan tulevaisuutta ja tässä auttaa suunnitelman tekeminen, missä on selvät päämäärät ja aikarajat.

Pidä menoista kirjaa
Jos ei ole vielä tiedossa, kuinka paljon menoja on kuukausittain, on aika pitää asiasta kirjaa. Menojen kirjaaminen ylös ainakin yhden kuukauden ajan on tarpeellista, jotta tiedetään mihin rahat kuluvat. Mikäli rahaa menee liikaa kahviin ja muihin herkkuihin, on aika miettiä päätöksiä uudestaan. Nämä pienet ostokset ovat usein yllättävän suuri menoerä kuukauden aikana ja estää esimerkiksi säästämästä rahaa, tai johtaa jopa omien varojen ylitse elämiseen.

Luo budjetti
Kun tiedetään mitä taloudellisia tähtäimiä lähdetään tavoittelemaan ja kuinka paljon kuukaudessa tuhlataan, tulee luoda budjetti, joka heijastaa tätä. Jotta siitä saadaan mahdollisimman tehokas, tulee kaikki tiedot kerätä ylös, jotta tulot, menot, velat ja säästöt on esillä. Näin myös tuleviin kuluihin voidaan varata sopiva osuus ja tiedetään, kuinka paljon rahaa laitetaan säästöön joka kuukausi.

Määritä oma arvosi
Oma nettoarvo riippuu siitä, kuinka paljon omaisuutta ja velkaa on. Tämä kertoo paljon henkilön taloudellisesta tilanteesta ja auttaa suunnittelemaan tulevaisuutta. Se onkin hyvä selvittää heti ja jatkaa käytäntöä vuosittain, tai aina, kun taloudellisessa tilanteessa on suurempia muutoksia. Oman nettoarvon määrittäminen voi tuntua turhalta, mutta se on tärkeimpiä asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota, kun lähdetään järjestämään omaa taloutta. Se kertoo kuinka paljon rahaa jäisi käteen, jos myytäisiin kaikki omaisuus ja maksettaisiin kaikki velat pois. Samalla saadaan realistinen, rehellinen kuva siitä, mikä luku on tällä hetkellä ja minkälaista muutosta siihen halutaan tulevaisuudessa.

Pysy budjetissa
Pelkästään suunnitteleminen ei riitä, vaan se on vasta puoli työtä. Tärkeää on myös budjetissa pysyminen ja tilanteen seuraaminen tarkasti. Mikäli tilanteeseen tulee suurta muutosta, esimerkiksi palkankorotuksen tai työttömyyden seurauksena, tulee budjettia muuttaa hiukan. Ei kannata myöskään unohtaa elämistä, sillä jos budjetista on karsittu kaikki huvitteluun tarkoitettu rahasto, tullaan sen noudattamisessa todennäköisesti epäonnistumaan nopeasti, eikä se ole tarkoituksena.

feather-magazine